Komunikacja z klientem

Potrzebowaliśmy podnieść jakości pracy, utworzyć pozytywną relację z klientem, a przede wszystkim zredukować liczbę reklamacji.

Operator telekomunikacyjny Tele2 Polska sp. z o.o.

Niska sprawność działu obsługi klienta oraz straty informacji podczas procesu komunikacji.

Wdrożenie systemu zarządzania kontaktami z klientem (CRM) oraz zautomatyzowanie procesów sprzedaży (SFA):

 • zarządzanie całą wymianą informacji z klientami,
 • kontrola spływu należności i bilansu rozrachunków,
 • automatyzacja obsługi zleceń,
 • uruchomienie modułu marketingowego do identyfikacji trendów,
 • dostarczanie zrozumiałych analiz.

 • zwiększenie efektywności komunikacji (rozpoznanie problemu – wdrożenie działania),
 • wzrost skuteczności pracowników – poprawa zarządzania informacją,
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych,
 • lepsze postrzeganie marki.

Obsługa zamówień

Chcieliśmy sprzedawać więcej, ale mnóstwo drobnych czynności nie pozwalało pokonać osiągniętego progu sprzedaży.

Heco HGmbH Sp. z o.o.

Mało wydajne procedury obsługi procesu zamówień, składowania i wysyłek towaru.

Uruchomienie systemu CRM i połączonego z nim modułu do obsługi magazynu:

 • automatyzacja powtarzających się czynności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędu,
 • uruchomienie modułu przewidywania stanów magazynowych, tworzenia zamówień i planowania dostaw,
 • zamiana tradycyjnego obiegu dokumentów na formę elektroniczną (od oferty do faktury),
 • stworzenie nowego modelu raportów w celu poprawy czytelności wyników finansowych,
 • włączenie w system komputerowy procesów rachunkowo-księgowych.

 • wzrost wydajności personelu,
 • możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany rynku,
 • kompletna informacja o stanie firmy dostępna w jednym miejscu,
 • widoczna poprawa jakości obsługi klientów.

Nowe kanały sprzedaży

Zrozumieliśmy, że w dzisiejszych czasach tradycyjny sklep to za mało. Klienci wciąż pytali czy można zamówić towar przez internet.

Intersport Polska SA

Brak systemu sprzedaży internetowej dostosowanego do rozległej sieci sklepów.

Dostarczenie systemu sprzedaży internetowej (e-Commerce) połączonego z systemem magazynowym SAP dla sieci kilkudziesięciu sklepów i punktów odbioru towaru:

 • wdrożenie sklepu internetowego,
 • podzielenie sprzedaży firmy na wiele sprofilowanych domen (sklepy sezonowe, branża uniwersalna i specjalistyczna),
 • dostosowanie sposobu realizacji elektronicznych zamówień do już istniejących procedur,
 • zbudowanie środowiska pozwalającego na obsługę własnego systemu lojalnościowego,
 • stworzenie komponentów kontrolujących politykę rabatów.

 • wkroczenie na zupełnie nowy obszar sprzedaży – internet,
 • scalenie wszystkich oddziałów w jednolitą strukturę,
 • zastąpienie tradycyjnych, skomplikowanych procedur nowoczesnym i prostym w obsłudze systemem elektronicznym,
 • zwiększenie przywiązania klientów do marki poprzez konsekwentną politykę sprzedaży.

Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży

Sprzedawaliśmy bardzo dużo, a ciągle mieliśmy wrażenie, że konkurencja robi to lepiej.

Dzieciaczkowo.pl

Bardzo duża skala sprzedaży wymagająca użycia specjalistycznych narzędzi.

Wprowadzenie jednego środowiska pozwalającego łączyć sprzedaż internetową i tradycyjną:

 • integracja sklepu internetowego, aukcji internetowych,
 • uruchomienie systemu magazynowego przystosowanego do dużej rotacji towaru,
 • zautomatyzowanie procesu tworzenia aukcji internetowych,
 • wdrożenie podsystemu kontroli kompletności zamówień przy pomocy kodów kreskowych,
 • wprowadzenie elektronicznej komunikacji z firmami kurierskimi.

 • zwiększenie rotacji zapasów,
 • przyspieszenie procesu decyzyjnego,
 • usprawnienie dostępu do informacji magazynowej,
 • poprawa efektywności czasu pracy.

Upowszechnianie wiedzy o marce

Staraliśmy się często monitorować stan wiedzy pracowników i nagradzać najlepszych sprzedawców ale wciąż jej poziom nas nie satysfakcjonował.

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

Czasochłonne i trudne do zaplanowania szkolenia dla pracowników mobilnych; brak motywacji do przyswajania informacji.

Wprowadzenie indywidualnego, bezpiecznego systemu szkoleniowego (e-Learning) dostępnego przez przeglądarkę internetową:

 • zbudowanie przyjaznego dla użytkowników środowiska szkoleniowego,
 • zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmu motywującego,
 • uruchomienie elektronicznych powiadomień o dostępności nowych informacji (e-mail, sms),
 • wprowadzenie prostego lecz bardzo bezpiecznego systemu uwierzytelniania użytkowników.

 • eliminacja wielu kosztownych szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej,
 • ujednolicenie wiedzy o produktach – podniesienie świadomości przedsiębiorstwa,
 • zmotywowanie jednostek handlowych i zapewnienie im szybkiej formy przyswajania wiedzy,
 • natychmiastowy dostęp do nowych informacji dla wszystkich jednostek,
 • uelastycznienie czasu szkoleń.

Kreowanie wizerunku

Informacje w firmie napływały z różnych stron i postanowiliśmy, że pora nad tym zapanować.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Nagromadzenie zbyt wielu różnych informacji z licznych źródeł dotyczących jednego przedsiębiorstwa.

Analiza oraz opracowanie wewnętrznych i zewnętrznych procesów obiegu informacji w przedsiębiorstwie; utworzenie jednej ścieżki publikacji:

 • utworzenie centralnego repozytorium informacji w firmie,
 • scalenie pojedynczych mechanizmów wyszukiwania treści,
 • zbudowanie systemu administrowania przekazem,
 • wdrożenie polityki uprawnień dla użytkowników,
 • rozszerzenie możliwości katalogowania zamieszczanych materiałów.

 • znormalizowanie publikowanych treści,
 • łatwa kontrola nad zamieszczanymi materiałami,
 • znacznie bardziej wygodny i szybszy dostęp do szukanej informacji,
 • zwiększenie zaufania do organizacji dzięki spójnemu wizerunkowi.