Rozwiązanie może być proste, pod warunkiem, że jest skuteczne.

nasz projektant

System informatyczny to jedna z najefektywniejszych innowacji, która ma wpływ na konkurencyjność i wizerunek współczesnych przedsiębiorstw. Dostarczane przez nas rozwiązania są fundamentem zmian, które pozwalają firmom wejść w nowy etap rozwoju.

1Temat Komunikacja z klientem

„Potrzebowaliśmy podnieść jakości pracy, utworzyć pozytywną relację z klientem a przede wszystkim zredukować ilości reklamacji.”

Klient

Operator telekomunikacyjny Tele2

Polska sp. z o.o.

Diagnoza

Niska sprawność działu obsługi klienta; straty informacji podczas procesu komunikacji

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu zarządzania kontaktami z klientem (CRM) oraz zautomatyzowanie procesów sprzedaży (SFA)

 • zarządzanie całą wymianą informacji z klientami
 • kontrola spływu należności i bilansu rozrachunków
 • automatyzacja obsługi zleceń
 • uruchomienie modułu marketingowego do identyfikacji trendów
 • dostarczanie zrozumiałych analiz

Korzyści

 • zwiększenie efektywności komunikacji (rozpoznanie problemu – wdrożenie działania)
 • wzrost skuteczności pracowników – poprawa zarządzania informacją
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych
 • lepsze postrzeganie marki

2Temat Obsługa zamówień

„Chcieliśmy sprzedawać więcej, ale mnóstwo drobnych czynności nie pozwalało pokonać osiągniętego progu sprzedaży.”

Klient

Heco HGmbH Sp. z o.o.

Diagnoza

Mało wydajne procedury obsługi procesu zamówień, składowania i wysyłek towaru

Rozwiązanie

Uruchomienie systemu CRM i połączonego z nim modułu do obsługi magazynu

 • automatyzacja powtarzających się czynności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędu
 • uruchomienie modułu przewidywania stanów magazynowych, tworzenia zamówień i planowania dostaw
 • zamiana tradycyjnego obiegu dokumentów na formę elektroniczną (od oferty do faktury)
 • stworzenie nowego modelu raportów w celu poprawy czytelności wyników finansowych
 • włączenie w system komputerowy procesów rachunkowo-księgowych

Korzyści

 • wzrost wydajności personelu
 • możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany rynku
 • kompletna informacja o stanie firmy dostępna w jednym miejscu
 • widoczna poprawa jakości obsługi klientów

3Temat Nowe kanały sprzedaży

„Zrozumieliśmy, że w dzisiejszych czasach tradycyjny sklep to za mało. Klienci wciąż pytali czy można zamówić towar przez internet.”

Klient

Intersport Polska SA

Diagnoza

Brak systemu sprzedaży internetowej dostosowanego do rozległej sieci sklepów

Rozwiązanie

Dostarczenie systemu sprzedaży internetowej (e-Commerce) połączonego z systemem magazynowym SAP dla sieci kilkudziesięciu sklepów i punktów odbioru towaru

 • wdrożenie sklepu internetowego
 • podzielenie sprzedaży firmy na wiele sprofilowanych domen (sklepy sezonowe, branża uniwersalna i specjalistyczna)
 • dostosowanie sposobu realizacji elektronicznych zamówień do już istniejących procedur
 • zbudowanie środowiska pozwalającego na obsługę własnego systemu lojalnościowego
 • stworzenie komponentów kontrolujących politykę rabatów

Korzyści

 • wkroczenie na zupełnie nowy obszar sprzedaży – internet
 • scalenie wszystkich oddziałów w jednolitą strukturę
 • zastąpienie tradycyjnych, skomplikowanych procedur nowoczesnym i prostym w obsłudze systemem elektronicznym
 • zwiększenie przywiązania klientów do marki poprzez konsekwentną politykę sprzedaży

Technologia

systemy e-Commerce

4Temat Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży

„Sprzedawaliśmy bardzo dużo a ciągle mieliśmy wrażenie, że konkurencja robi to lepiej.”

Klient

Dzieciaczkowo.pl

Diagnoza

Bardzo duża skala sprzedaży wymagająca użycia specjalistycznych narzędzi

Rozwiązanie

Wprowadzenie jednego środowiska pozwalającego łączyć sprzedaż internetową i tradycyjną

 • integracja sklepu internetowego, aukcji internetowych
 • uruchomienie systemu magazynowego przystosowanego do dużej rotacji towaru
 • zautomatyzowanie procesu tworzenia aukcji internetowych
 • wdrożenie podsystemu kontroli kompletności zamówień przy pomocy kodów kreskowych
 • wprowadzenie elektronicznej komunikacji z firmami kurierskimi

Korzyści

 • zwiększenie rotacji zapasów
 • przyspieszenie procesu decyzyjnego
 • usprawnienie dostępu do informacji magazynowej
 • poprawa efektywności czasu pracy

Technologia

systemy e-Commerce

5Temat Upowszechnianie wiedzy o marce

„Staraliśmy się często monitorować stan wiedzy pracowników i nagradzać najlepszych sprzedawców ale wciąż jej poziom nas nie satysfakcjonował.”

Klient

Syngenta Crop
Protection Sp. z o.o.

Diagnoza

Czasochłonne i trudne do zaplanowania szkolenia dla pracowników mobilnych; brak motywacji do przyswajania informacji

Rozwiązanie

Wprowadzenie indywidualnego, bezpiecznego systemu szkoleniowego (e-Learning) dostępnego przez przeglądarkę internetową

 • zbudowanie przyjaznego dla użytkowników środowiska szkoleniowego
 • zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmu motywującego
 • uruchomienie elektronicznych powiadomień o dostępności nowych informacji (e-mail, sms)
 • wprowadzenie prostego lecz bardzo bezpiecznego systemu uwierzytelniania użytkowników

Korzyści

 • eliminacja wielu kosztownych szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej
 • ujednolicenie wiedzy o produktach – podniesienie świadomości przedsiębiorstwa
 • zmotywowanie jednostek handlowych i zapewnienie im szybkiej formy przyswajania wiedzy
 • natychmiastowy dostęp do nowych informacji dla wszystkich jednostek
 • uelastycznienie czasu szkoleń

Technologia

systemy e-Learningowe

6Temat Kreowanie wizerunku

„Informacje w firmie napływały z różnych stron i postanowiliśmy, że pora nad tym zapanować.”

Klient

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Diagnoza

Nagromadzenie zbyt wielu różnych informacji z licznych źródeł dotyczących jednego przedsiębiorstwa

Rozwiązanie

Analiza oraz opracowanie wewnętrznych i zewnętrznych procesów obiegu informacji w przedsiębiorstwie; utworzenie jednej ścieżki publikacji

 • utworzenie centralnego repozytorium informacji w firmie
 • scalenie pojedynczych mechanizmów wyszukiwania treści
 • zbudowanie systemu administrowania przekazem
 • wdrożenie polityki uprawnień dla użytkowników
 • rozszerzenie możliwości katalogowania zamieszczanych materiałów

Korzyści

 • znormalizowanie publikowanych treści
 • łatwa kontrola nad zamieszczanymi materiałami
 • znacznie bardziej wygodny i szybszy dostęp do szukanej informacji
 • zwiększenie zaufania do organizacji dzięki spójnemu wizerunkowi

© A.net.pl - 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektów nie jest łatwym zadaniem dla jednej osoby, ponieważ wymaga szerokiego spojrzenia na zagadnienie. My zatrudniamy zespół specjalistów, który posiada kompetencje w wielu obszarach.

Kto właściwie pyta, mniej czasu traci

Sukces projektu zależy w dużej mierze od wysiłku włożonego w jego analizę i zaplanowanie. Właściwa metodologia i sposób jej doboru to rzecz szczególnie istotna na etapie przygotowania rozwiązania. Powinna być ona adekwatna do postawionych pytań, ponieważ jej wybór ma bezwzględny wpływ na jakość uzyskanych wyników.

Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki dają obraz rozumienia przez wykonawcę całego zakresu i specyfiki projektu.

Decydujemy się projektować i uruchamiać jedynie takie rozwiązania, które pomogą naszym klientom odpowiedzieć na potrzeby jutra. Jesteśmy z nimi od początku do końca, w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Analiza

Zawsze analizujemy środowisko wykorzystując dane pierwotne oraz wtórne. Zestawiamy ze sobą wiele informacji, tak aby uzyskać najbardziej prawdziwy obraz oraz sformułować poprawne logicznie i metodologicznie wnioski.

Analizujemy stan klienta na kilku etapach:

 • zbierania wszystkich dostępnych danych
 • zbierania informacji od różnych grup respondentów celem poznania różnego punktu widzenia
 • realizacji projektu przez zespół z powtórną weryfikacją założeń

Rozwiązania

Pomagamy przedsiębiorstwom zdiagnozować i opisać ich potrzeby gospodarcze, określić założenia funkcjonowania systemu informatycznego, w konsekwencji opracowując projekt rozwiązania. Po zgromadzeniu niezbędnej wiedzy przygotowujemy spersonalizowany produkt i poddajemy go rygorystycznym testom.

Dbając o interesy naszych klientów:

 • oceniamy w jakim stopniu cele odpowiadają realnym potrzebom i priorytetom danego obszaru
 • szacujemy poziom ekonomiczności każdego projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych korzyści
 • sprawdzamy do jakiego stopnia zamierzenia przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie projektowania, zostały osiągnięte
 • badamy do jakiego stopnia samo rozwiązanie odpowiada potrzebom klienta
 • rozważamy jak długo zmiany będące następstwem wdrożenia będą trwałe

Cele

Dążymy do tego, aby wszystkie projekty prowadzone przez A.Net.pl były:

 • jasno sprecyzowane
 • ukierunkowane na cele możliwe do zmierzenia i poddania ocenie
 • wartościowe, tak aby nie stały się czynnością rutynową
 • realne do osiągnięcia
 • terminowe, realizowane w zamierzonym czasie

© A.net.pl - 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Możesz przeczytać tą stronę do jej końca i w rezultacie dowiedzieć się co oznaczają skróty: CRM, ERP, SFA, CMS, e-Commerce, e-Learning. Możesz również skorzystać z naszej wiedzy i doświadczeń, wykorzystując swój czas inaczej.

1CRM Zarządzanie relacjami z klientem

Do zarządzania kontaktami i planowania sprzedaży można wykorzystać wiele narzędzi. Ważne jest aby były one elastyczne, przypominały o wykonaniu zaplanowanego telefonu, odbyciu spotkania czy też niewysłanej korespondencji.

Komunikacja z klientem

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Jeżeli etapy sprzedaży nie są odpowiednio monitorowane i prawidłowo rozpoznane, wówczas nigdy nie osiągniemy maksymalnego poziomu sprzedaży. Kiedy tracimy klientów z powodu nieskutecznej lub opóźnionej reakcji na ich potrzeby, stracimy również zyski i przyszłe potencjalne kontakty.

Funkcjonalność

Nasze systemy pozwalają:

 • prognozować sprzedaż
 • planować obniżki cen i rabaty
 • w pełni planować stany magazynowe
 • utrzymać wysoki poziom wiedzy o swoich klientach
 • monitorować wszystkie etapy sprzedaży
 • przechowywać dane o klientach w jednym miejscu
 • profesjonalnie planować oraz prowadzić sprzedaż krzyżową (cross-selling) i rozszerzoną (up-selling)
 • łatwiej i szybciej identyfikować trendy pojawiające się na rynku
 • oceniać własne wyniki biznesowe

Rezultat

Produkty CRM opracowywane przez A.Net.pl w rezultacie przekładają się na zwiększone przychody. Pozwalają analizować potencjał istniejących klientów oraz sprawnie wyszukiwać nowych.

2ERP Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa

Do prowadzenia firmy nie jest do tego konieczne posiadanie oprogramowania, lecz już aby sprawnie ją prowadzić maksymalizując zyski, kontrolować finanse oraz stan zapasów magazynu i produkcji przemyślany system ERP okaże się znakomitym doradcą.

Obsługa zamówień

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Kiedy nie podpieramy działalności przedsiębiorstwa elastycznym systemem wspomagającym przepływ danych pomiędzy kadrą zarządzającą, pracownikami, klientami oraz dostawcami, wówczas mamy ograniczony nadzór nad realizacją procedur. Narażamy się na zwiększoną ilość nieracjonalnych decyzji, spadek sprawność organizacji, a w konsekwencji na obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność

Budowane przez nas rozwiązania ERP ułatwiają:

 • zarządzać zapasami
 • prowadzić gospodarkę magazynową
 • planować produkcję
 • zarządzać transportem
 • śledzić dostawy materiałów i towarów
 • realizować zadania księgowo-finansowe
 • zarządzać zasobami ludzkimi (Kadry i Płace)
 • monitorować prowadzone projekty

Rezultat

Tworzone przez nas systemy ERP poprawiają organizację każdej firmy. Dają możliwość rozpatrywania alternatywnych rozwiązań, co powoduje, że każde zadanie można łatwo poddać optymalizacji.

3SFA Automatyzacja Procesów Sprzedaży

Wielu przedsiębiorców nie zwraca uwagi na wielokrotnie powtarzające się te same czynności. Zastępując mechaniczne działania odpowiednim systemem komputerowym mamy szansę zwiększyć efektywność swojej firmy.

Nowe kanały sprzedaży

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Pozwalając pracownikom realizować wiele powtarzających się codziennych czynności nigdy nie osiągniemy prawdziwej wydajności przedsiębiorstwa. Wiele działań o podobnym charakterze to również ryzyko wystąpienia błędu, które może wpłynąć na pogorszenie relacji z klientami.

Funkcjonalność

Umożliwiamy naszym klientom:

 • efektywnie wykorzystać czas pracy personelu
 • eliminować mechaniczne zadania
 • zmniejszyć koszty obsługi
 • podnieść komfort pracy co jednocześnie przekłada się na obsługę klientów
 • ograniczyć ryzyko występowania błędów
 • ocenić prawdziwą wydajności ich firmy
 • uzyskać wiarygodną informację w czasie rzeczywistym

Rezultat

Nasze produkty automatyzujące pracę są nieocenionym pomocnikiem przy realizowaniu powtarzających się skomplikowanych i pracochłonnych procesów. Pozwalają realnie zająć się biznesem, pozostawiając wykonywanie czynności mechanicznych informatyce.

4CMS System zarządzania treścią

Aktualna informacja dostępna dla partnera handlowego wymaga zaangażowania kilku osób do jej opracowania i publikacji. Taki sam rezultat uzyskamy wdrażając system CMS z jednym pracownikiem, nieposiadającym technicznej wiedzy, pracującym w dowolnej lokalizacji.

Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Aktualna strona www jest podstawą identyfikacji w internecie. Decydując się jednak na pozostawienie firmowego serwisu www bez możliwości szybkiej aktualizacji treści narażamy przedsiębiorstwo na koszty związane z utrzymaniem alternatywnego środowiska.

Funkcjonalność

Nasze oprogramowanie to przede wszystkim:

 • intuicyjny interfejs pozwalający na pracę osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy
 • wyeliminowanie dodatkowego, skomplikowanego oprogramowania do zmiany zawartości
 • wygoda pracy nad treścią witryny przedsiębiorstwa przez wieloosobowe zespoły
 • utworzenie jednego miejsca przechowującego wszystkie informacje
 • skrócenie czasu publikacji informacji
 • możliwość pracy z dowolnej lokalizacji

Rezultat

CMS, który stworzyliśmy zdecydowanie upraszcza tworzenie serwisów www. Jest niezwykle przydatnym narzędziem również do ich późniejszego utrzymania w dobrej kondycji przy minimalnym nakładzie pracy i wiedzy.

5e-Commerce Handel elektroniczny

Aby zwiększyć dostępność produktów można rewolucjonizować sprzedaż tradycyjną. Można również w prosty sposób zaistnieć w obszarze internetu funkcjonując 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Upowszechnianie wiedzy o marce

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Wysokie koszty tradycyjnej sprzedaży zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania alternatyw. W dobie powszechności internetu nie wykorzystywanie jego możliwości to świadoma utratę potencjalnych klientów.

Funkcjonalność

Handel w internecie z rozwiązaniami A.Net.pl sprzyja:

 • obniżeniu kosztów utrzymania personelu
 • skróceniu i zautomatyzowaniu działań
 • odciążeniu pracowników
 • bezpieczeństwu w internecie
 • dostępności – 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca
 • terminowości i uproszczeniu kontaktów z klientami

Rezultat

Prowadząc handel w internecie przy pomocy naszego produktu możesz nareszcie skupić się na idei twojego biznesu. Obsługę sprzedaży powierzyłeś w bezpieczne ręce.

6e-Learning Wspomaganie dydaktyki komputerami i internetem

Spora grupa firm nadal dostarcza wiedzę swoim pracownikom organizując tradycyjne szkolenia. Przy rozbudowanych organizacjach lub często rotującym personelu to rozwiązanie staje się jednak kosztowne.

Kreowanie wizerunku

Czytaj wiecej

Zagadnienie

Posiadając rozproszone struktury pracowników mobilnych lub sieć partnerów handlowych stoimy przed koniecznością ciągłego aktualizowania i monitorowania poziomu ich wiedzy. Duże koszty związane ze szkoleniami tradycyjnymi mogą pochłaniać znaczną częścią budżetu.

Funkcjonalność

e-Learningowe rozwiązania, które projektujemy eliminują:

 • tradycyjne szkolenia przy jednoczesnym utrzymaniu jakości nauczania
 • koszty potrzebne na organizację szkoleń dla dużych grup odbiorców
 • ryzyko inwestycji w wiedzę dla często zmieniającego się personelu
 • trudności w dostarczaniu wiedzy dla organizacji rozproszonych
 • konieczność wielokrotnego przygotowywania materiałów dla kolejnych grup
 • ograniczenia czasu na zdobywanie wiedzy – system wspomaga rozwój we własnym tempie oraz sprzyja przyswajaniu wiedzy

Rezultat

Nasze narzędzie realizujące zdalny dostęp do szkoleń pozwala organizacjom o rozległej budowie szybko rozpowszechniać informacje. To wszystko staje się możliwe bez konieczności przeprowadzania tradycyjnych spotkań.

© A.net.pl - 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone.